Home Wordpess Khắc phục lỗi và xóa index tiếng nhật, tiếng trung cho website WordPress